Fysio-In maakt gebruik van de klachtenregeling van het KNGF. Natuurlijk horen wij graag eerst uw klacht of opmerking zelf en hopen we samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet voldoende oplossing bieden, dan kunt u gebruik maken van de geschillencommissie.

Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend, op de website van het KNGF kunt u meer informatie vinden.