Tarieven & vergoeding 2023

Hieronder staat vermeld met welke verzekeraars ik wel en geen contract heb en uitgelegd waarom. De vergoeding van jouw fysiotherapiebehandeling hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Datzelfde geldt voor het aantal behandelingen dat voor vergoeding in aanmerking komt. Wanneer je niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven.

Waarom heeft Fysio-In niet met alle verzekeraars een contract?

Zoals je waarschijnlijk in het nieuws hebt meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract. In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven per indicatie (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet.

Zowel mijn praktijk, als in toenemende mate praktijken in het gehele land, wil de kwaliteit juist hoog houden zoals je van mij gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat ik ook voor 2023 kritisch gekeken heb naar de inhoud van de contracten en ben tot de conclusie gekomen dat ook ik het komende jaar minder contracten zal tekenen.

Voor 2023 teken ik de volgende contracten WEL:
ONVZ (ook: PNO, VvAA),
DSW (ook:Stad Holland, In Twente),
Ditzo (ook: de Amersfoortse),
VGZ (ook: Unive, Bewuzt, IZZ, IZA, Zekur.nl, UMC en United Consumers collectiviteit),
Achmea (ook: FBTO, Avero, de Friesland, Zilveren Kruis, Prolife, OZF en Interpolis).

Voor 2023 teken ik de volgende contracten NIET:
Caresq (ook: Promovendum, Besured, National Academic en Atlas),
Menzis (ook: Anderzorg, HEMA, (FNV)collectiviteit en PMA),
CZ (ook: Ohra en Nationale Nederlanden),
VRZ (Eno, Salland, AZVZ, ZorgDirect en Zorg en Zekerheid).

Consequenties voor jou als cliënt:

Bij de zorgverzekeraars waar ik een contract mee sluit hoef je niets te doen. Ik declareer rechtstreeks bij jouw verzekering. Wanneer jouw verzekering in de lijst van “geen contract met” staat krijg je zelf de nota. Wanneer je een naturapolis hebt krijg je van jouw verzekering ongeveer 70% van het zogenaamde marktconforme tarief, dit is het tarief wat de zorgverzekeraar hanteert en kan afwijken van het fysio-, manueel-, bekkenfysiotherapietarief wat de therapeut hanteert. Dit is per verzekeraar verschillend, dus kijk dit zelf goed na! Wanneer je een restitutiepolis hebt krijg je het marktconforme tarief vergoed.

Mocht je zorgverzekering niet in deze lijst voorkomen, mail mij dan even.